Aktualności

Decyzja środowiskowa - 6 kurników w Starych Kosinach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art.82 i art.85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 2 ust.1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257 poz. 2573, ze zm.)w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Melanii Koźlakiewicz zam. Kunki 2, 06-550 Szreńsk i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2010 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Ronkiewicz
Ilość wyświetleń: 2295
14 maja 2010 13:38 (Piotr Ronkiewicz) - Dodanie załącznika.
14 maja 2010 13:37 (Piotr Ronkiewicz) - Utworzenie dokumentu.