Podatki i opłaty

Wybierz rok

Informacja dotyczaca podatku od środków transportowych na 2019 r.

Urząd Gminy w Wiśniewie informuje, że zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436) od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) i załącznika do...