Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 21/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 20/2019

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogurzynie.

Zarządzenie Nr 19/2019

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.

Zarządzenie Nr 18/2019

Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budzetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 17/2019

Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 16/2019

Zarządzenie w sprawie : powołania do Składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pana Mirosława Wyszyńskiego.

Zarządzenie Nr 15/2019

Zarządzenie w sprawie zasad zapewnienia okularów korygujących pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego.

Zarządzenie Nr 14/2019

Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 13/2019

Zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania zwykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2018.

Zarządzenie Nr 12/2019

Zarządzenie w sprawie: przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie.