Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr IX/47/2019

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Kosiny Kapiczne, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny i Żurominek.

Uchwała Nr IX/46/2019

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego.

Uchwała Nr IX/45/2019

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr IX/44/2019

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniewo wotum zaufania za 2018 rok.

Uchwała Nr VIII/43/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Modła, Nowa Otocznia, Stara Otocznia.

Uchwała Nr VIII/42/2019

Uchylająca uchwałę Nr XVII/78/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisniewo.

Uchwała Nr VIII/41/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr VIII/40/2019

W sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

Uchwała Nr VIII/39/2019

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała Nr VIII/38/2019

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.