Urząd Gminy Wiśniewo

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Modła, Stara Otocznia i Nowa Otocznia


O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Modła, Stara Otocznia i Nowa Otocznia


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr 80, poz. 717/ oraz uchwały Rady Gminy w Wisniewie Nr XIX/110/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszar 150,382 ha, w dniach od 12.05.2005 r. do 02.06.2004 r. w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 6 w godz. od 8 do 15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.06.2005 r. r. w siedzibie Urzędu Gminy od godz. 12 – 15.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w terminie do 16.06.2005 r.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wiśniewo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki.

Wójt Gminy Wiśniewo
mgr Zbigniew Kleniewski

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Wiącek
Ilość wyświetleń: 2871
05 marca 2008 00:35 Jacek Wiącek - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl