Urząd Gminy Wiśniewo

Konkursy na stanowisko zobacz archiwum »

Ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Urząd Gminy Wiśniewo

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. rolnictwa i ochrony środowiska

1.           Wymagania niezbędne:

a.           wykształcenie wyższe – preferowane kierunkowe,

b.           2 lata stażu pracy – preferowana praca z klientem.

 

2.           Wymagania dodatkowe:

a.           doświadczenie w pracy na terenie wiejskim,

b.           znajomość gminy Wiśniewo.

 

3.           Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.           prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska zgodnie z Regulaminem Urzędu Gminy (Zarządzenie Wójta Gminy w Wiśniewie nr 8/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.)

 

4.           Wymagane dokumenty:

a.           CV,

b.           list motywacyjny,

c.           dokument poświadczający wykształcenie,

d.           świadectwa pracy,

e.           kwestionariusz osobowy,

f.            oświadczenie o niekaralności,

g.           inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu, pocztą elektroniczną na adres: ugwisniewo@bazagmin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  ds. rolnictwa i ochrony środowiska w terminie do dnia 16 czerwca 2008 roku do godz. 1500, decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniewo (www.bip.bazagmin.pl/wisniewo/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniewo.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 – z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 – z późniejszymi zmianami).

Data wytworzenia dokumentu: 2008.06.02
Dokument wytworzony przez: Anna Żakiewicz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Żakiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2008 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Wiącek
Ilość wyświetleń: 1399
03 lipca 2008 14:02 Jacek Wiącek - Dodanie załącznika.
17 czerwca 2008 12:18 Jacek Wiącek - Dodanie załącznika.
02 czerwca 2008 10:34 Jacek Wiącek - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl