Urząd Gminy Wiśniewo

Przetargi zobacz archiwum »

Przebudowa chodników przy drodze w miejscowościach: Wiśniewko, Wojnówka, Korboniec, Podkrajewo.

Or.341/3/08

Gmina Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

tel. nr 023 655-70-24 fax nr 023 655-72-27

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO NA:

 

Przebudowa  chodników przy drodze w miejscowościach:
Wiśniewko, Wojnówka, Korboniec, Podkrajewo.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w:

Urząd Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo

pow. mławski

pok. Nr 7 w godz. 8.00 – 14.00

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Zbigniew Kleniewski

Wojciech Szcześniak - telefon jak wyżej

e-meil: ugwisniewo@bazagmin.pl.

Adres strony internatowej, na której dostępna jest specyfikacja warunków zamówienia:

www.bip.bazagmin.pl/wisniewo/

 

Oferty należy składać do dnia 27.10.2008  r. do godz. 10.00 w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pok. Nr 7

 

Otwarcie nastąpi w dniu składania o godz. 11.00 w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pok. Nr 8

 

Termin wykonania zamówienia   do 28.02.2009  r.

W przypadku trudnych  warunków atmosferycznych termin wykonania może ulec przedłużeniu do 15.05.2009 r.

Kryterium wyboru wykonawcy:

Cena 100%

 

Wykonawca nie wnosi wadium.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający  dopuszcza składania oferty częściowe (dla poszczególnych miejscowości).

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Oferenci zostają związani oferta przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 Wiśniewo 2008.09.30.

Data wytworzenia dokumentu: 30.09.2008
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Szcześniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2008 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Wiącek
Ilość wyświetleń: 3563
26 listopada 2008 12:57 Piotr Ronkiewicz - Dodanie załącznika.
20 listopada 2008 12:17 Jacek Wiącek - Dodanie załącznika.
31 października 2008 09:09 Piotr Ronkiewicz - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl