Urząd Gminy Wiśniewo

Przetargi zobacz archiwum »

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo

Or.341/2/08

Gmina Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

tel. nr 023 655-70-24 fax nr 023 655-72-27

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ OD KWOT OKRESLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH NA:

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w:

Urząd Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo

pow. mławski

pok. Nr 7 w godz. 8.00 – 14.00

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Zbigniew Kleniewski

Wojciech Szcześniak - telefon jak wyżej

e-meil: ugwisniewo@bazagmin.pl.

Adres strony internatowej, na której dostępna jest specyfikacja warunków zamówienia:

www.bip.bazagmin.pl/wisniewo/

 

Oferty należy składać do dnia 23.07.2008  r. do godz. 10.00 w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pok. Nr 7

 

Otwarcie nastąpi w dniu składania o godz. 11. 00 w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pok. Nr 8

 

Termin wykonania zamówienia   do dnia  20.10.2008 r.

 

Kryterium wyboru wykonawcy:

Cena 100%

 

Wykonawca nie wnosi wadium.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

Oferenci zostają związani oferta przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 Wiśniewo 2008.06.26.

Data wytworzenia dokumentu: 26.06.2008
Dokument wytworzony przez: Wojciech Szcześniak
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Szcześniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2008 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Wiącek
Ilość wyświetleń: 4264
18 sierpnia 2008 13:49 Piotr Ronkiewicz - Dodanie załącznika.
16 sierpnia 2008 09:05 Piotr Ronkiewicz - Dodanie załącznika.
12 sierpnia 2008 12:29 Piotr Ronkiewicz - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl