Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania

Prowadzenie gminnej szkółki językowej z nowatorskimi , dostosowanymi do czasu wolnego n/w grup metodami nauczania

Przebudowa chodników przy drodze w miejscowościach: Wiśniewko, Wojnówka, Korboniec, Podkrajewo.

Or.341/3/08 Gmina Wiśniewo 06-521 Wiśniewo pow. mławski tel. nr 023 655-70-24 fax nr 023 655-72-27 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO NA: Przebudowa chodników przy drodze w miejscowościach: Wiśniewko, Wojnówka, Korboniec, Podkrajewo. Specyfikację istotnych warunków zamówienia...

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo

Or.341/2/08 Gmina Wiśniewo 06-521 Wiśniewo pow. mławski tel. nr 023 655-70-24 fax nr 023 655-72-27 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ OD KWOT OKRESLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH NA: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...

WÓJT GMINY WIŚNIEWO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Kosiny Bartosowe stanowiącej własność Gminy Wiśniewo.

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogurzynek nr 73 i Wiśniewo nr 380.

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Kosiny Bartosowe stanowiącej własność Gminy Wiśniewo.