Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wiśniewo
https://bip.ugwisniewo.pl

Statystyki

Dane główne 269244
Organy: Rada Gminy 107272
Organy: Wójt 100338
Osoby: 62236
Rejestr zmian 42152
Statystyka 23752
Stanowiska 17986
Dane główne 7640
Redakcja biuletynu 6482
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie 6375
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 6046
Jednostki podległe: Oświata 5538
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 5521
Oferty inwestycyjne: Strefa gospodarcza"7" 4783
Komunikaty: Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego przydomowych oczyszczalni 4634
Przetargi: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 4588
Komunikaty: Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4566
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4501
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie 4374
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY 4349
Przetargi: Konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich... 4332
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4303
Przetargi: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo 4264
Komunikaty: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT 4241
Przetargi: Przebudowa chodników położonych w miejscowościach: Kosiny Kapiczne,... 4232
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO 4184
Komunikaty: Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą 4101
Komunikaty: Stworzenie gminnej szkółki językowej z nowatorskimi, dostosowanymi do... 3968
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3956
Przetargi: WÓJT GMINY WIŚNIEWO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 3936
Komunikaty: Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego... 3895
Przetargi: Przebudowa chodników przy drodze w miejscowościach: Wiśniewko, Wojnówka,... 3561
Jednostki podległe: Instytucje kultury 3559
Komunikaty: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 341/2/08 3549
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY 3433
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 3400
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 3371
Komunikaty: Komunikat Wójta Gminy Wiśniewo 3370
Komunikaty: OGŁOSZENIE 3253
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3222
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 3109
Zakładki: Skrzynka Podawcza 3053
Przetargi: Wywóz odpadów i nieczystości stałych z terenu gminy Wiśniewo 3022
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 3015
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach 3003
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3003
Komunikaty: O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań... 3002
Oświadczenia majątkowe: rok 2003 2983
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 2979