Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wiśniewo
https://bip.ugwisniewo.pl

Statystyki

Dane główne 270664
Organy: Rada Gminy 107528
Organy: Wójt 100853
Osoby: 62236
Rejestr zmian 42255
Statystyka 23794
Stanowiska 18064
Dane główne 7640
Redakcja biuletynu 6499
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie 6393
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 6050
Jednostki podległe: Oświata 5543
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 5525
Oferty inwestycyjne: Strefa gospodarcza"7" 4785
Komunikaty: Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego przydomowych oczyszczalni 4637
Przetargi: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 4589
Komunikaty: Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4570
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4504
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie 4380
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY 4354
Przetargi: Konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich... 4334
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4304
Przetargi: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo 4268
Komunikaty: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT 4245
Przetargi: Przebudowa chodników położonych w miejscowościach: Kosiny Kapiczne,... 4234
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO 4186
Komunikaty: Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą 4106
Komunikaty: Stworzenie gminnej szkółki językowej z nowatorskimi, dostosowanymi do... 3969
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3958
Przetargi: WÓJT GMINY WIŚNIEWO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 3938
Komunikaty: Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego... 3897
Przetargi: Przebudowa chodników przy drodze w miejscowościach: Wiśniewko, Wojnówka,... 3563
Jednostki podległe: Instytucje kultury 3561
Komunikaty: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 341/2/08 3553
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY 3434
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 3402
Komunikaty: Komunikat Wójta Gminy Wiśniewo 3374
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 3373
Komunikaty: OGŁOSZENIE 3257
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3224
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 3111
Zakładki: Skrzynka Podawcza 3063
Przetargi: Wywóz odpadów i nieczystości stałych z terenu gminy Wiśniewo 3026
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 3018
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach 3009
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3005
Komunikaty: O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań... 3003
Oświadczenia majątkowe: rok 2003 2985
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 2980