Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wiśniewo
https://bip.ugwisniewo.pl

Statystyki

Przetargi: kjfhdsgbkljfdalk 1470
Konkursy na stanowisko: Informacja 1466
Osoby: Małgorzata Drążek 1463
Przetargi: Przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej Kowalewo-Kosiny Bartosowe 1460
Aktualności: Bank Żywności 1452
Konkursy na stanowisko: Głównej Księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie 1452
Przetargi: Remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych na terenie gminy Wiśniewo... 1426
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniewo 1425
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Głużek 1420
Komunikaty: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na "Poprawę przejezdności dróg... 1419
Osoby: Tomasz Paweł Gralewicz 1417
Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę okien i drzwi w budynku komunalnym... 1413
Przetargi: Budowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w m. Głużek 1410
Komunikaty: Rozstrzygnięcie protestu 1408
Komunikaty: Informacja dotycząca wyników konkursu ofert : Organizacja czasu wolnego... 1406
Konkursy na stanowisko: Ds. rolnictwa i ochrony środowiska 1400
Osoby: Iwona Rejniak 1390
Komunikaty: Roztrzygnięcie przetrgu 1390
Przetargi: Przetarg nieograniczony 1387
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Kosiny Kapiczne 1382
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1380
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1364
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1359
Komunikaty: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Ferma drobiu... 1356
Osoby: Ewa Kowalska 1354
Komunikaty: Informacja o wymianie dowodów osobistych 1354
Osoby: Bogumił Gajewski 1351
Osoby: Stanisław Bańczyk 1344
Komunikaty: Komunikat o unieważnieniu zamówienia publicznego Nr 341/1/07 1336
Komunikaty: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na... 1331
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1314
Osoby: Robert Tkaczyk 1311
Komunikaty: Wybór oferty 1307
Komunikaty: Unieważnienie postępowania 1304
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Podkrajewo 1293
Osoby: Robert Cieśluk 1264
Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo na działkach nr 165,... 1257
Osoby: Agnieszka Sobotka 1252
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Stara Otocznia 1249
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Wojnówka 1244
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1238
Osoby: Radosław Baliński 1237
Osoby: Urszula Bernaś 1236
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1232
Osoby: Radosław Zaborowski 1228
Komunikaty: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na "Modernizacja boisk na terenie... 1226
Przetargi: Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drogach gminnych na terenie... 1225
Osoby: Halina Augustynowicz 1212
Statut: Statut Gminy Wiśniewo 1212
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Wiśniewko 1205