Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wiśniewo
https://bip.ugwisniewo.pl

Statystyki

Przetargi: Przetarg nieograniczony 1354
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1351
Komunikaty: Informacja dotycząca wyników konkursu ofert : Organizacja czasu wolnego... 1336
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniewo 1333
Konkursy na stanowisko: Informacja 1332
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Korboniec 1330
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Modła 1320
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Stare Kosiny 1317
Komunikaty: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na "Poprawę przejezdności dróg... 1291
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Kowalewo 1287
Osoby: Mirosław Wtulich 1284
Komunikaty: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Ferma drobiu... 1279
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1269
Komunikaty: Wybór oferty 1266
Komunikaty: Komunikat o unieważnieniu zamówienia publicznego Nr 341/1/07 1265
Konkursy na stanowisko: Głównej Księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie 1265
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Głużek 1265
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1253
Komunikaty: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na... 1248
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Kosiny Kapiczne 1246
Komunikaty: Informacja o wymianie dowodów osobistych 1245
Komunikaty: Unieważnienie postępowania 1245
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1245
Osoby: Jacek Tyszka 1218
Osoby: Małgorzata Tokarska 1204
Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo na działkach nr 165,... 1197
Osoby: Kazimierz Karpiński 1192
Osoby: Iwona Rejniak 1177
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1176
Osoby: Małgorzata Drążek 1173
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Podkrajewo 1170
Przetargi: Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drogach gminnych na terenie... 1169
Komunikaty: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na "Modernizacja boisk na terenie... 1168
Komunikaty: Zagospodarowanie placów gminnych, budowa boisk do koszykówki i siatkówki... 1156
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1153
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Stara Otocznia 1146
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na karosację samochodu... 1129
Komunikaty: Zawiadomienie 1121
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Wojnówka 1120
Komunikaty: W Y K A Z nieruchomości do sprzedanaia 1116
Osoby: Tomasz Paweł Gralewicz 1112
Komunikaty: Wykaz nieruchomości do sprzedania 1097
Budżet: Budżet 2010r. 1091
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Kosiny Bartosowe 1085
Przetargi: Remont kuchni w Zespole Szkół w Wiśniewie 1077
Komunikaty: Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości... 1069
Komunikaty: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na "Przebudowa drogi gminnej w... 1060
Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/141/09 1057
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Wiśniewko 1057
Osoby: Ewa Kowalska 1053