Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wiśniewo
https://bip.ugwisniewo.pl

Stanowiska

Grzegorz Woźniak

Wójt Gminy

Małgorzata Drążek

Skarbnik Gminy

Iwona Rejniak

Sekretarz Gminy

Agnieszka Sobotka

Kierownik USC

Stanisław Bańczyk

Komendant Straży Gminnej

Anna Kieczmer

Inspektor d/s wymiaru podatku i opłat

Anna Żakiewicz

Inspektor d/s kadrowo-organizacyjnych

Wojciech Szcześniak

Inspektor d/s wojskowych, obronnych i informacji niejawnych

Mariola Dworecka

Inspektor ds rolnictwa i ochrony srodowiska

Katarzyna Woźniak

Inspektor ds księgowości

Piotr Ronkiewicz

Starszy Informatyk

Agnieszka Milewska

Inspektor ds.księgowości budżetowej

Grażyna Grędzińska

Inspektor ds. administracyjno- samorządowych

Izabela Mazurek

Inspektor ds ksiegowości podatkowej

Małgorzata Róża Rejniak

Inspektor ds list płac

Agnieszka Trzonkowska

Referent ds. księgowości oświatowej

Dariusz Zgiep

Podinspektor ds. budownictwa, geodezji i gospodarki gruntami

Jacek Tyszka

Kierownik GOPS

Marek Chlastosz

Pełnomocnik Wójta ds oświaty

Ilona Magdalena Smolińska

Inspektor ds.Ochrony Danych Osobowych

Marta Orłowska

Referent ds. kasy

Krzysztof Klicki

Strażnik gminny

Magdalena Szewczak

Strażnik gminny