Urząd Gminy Wiśniewo

Prawo miejscowe - rok 2017

Uchwała Nr XXX/136/17

Uchwały Rady | 07 grudnia 2017 14:04

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXX/136/17 »

Uchwała Nr XXX/135/17

Uchwały Rady | 07 grudnia 2017 14:02

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wiśniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wiśniewie.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXX/135/17 »

Uchwała Nr XXX/134/17

Uchwały Rady | 07 grudnia 2017 13:59

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starych Kosinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starych Kosinach.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXX/134/17 »

Uchwała Nr XXX/133/17

Uchwały Rady | 07 grudnia 2017 13:58

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Głużku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Głużku.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXX/133/17 »

Uchwała Nr XXX/132/17

Uchwały Rady | 07 grudnia 2017 13:55

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bogurzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bogurzynie.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXX/132/17 »

Uchwała Nr XXX/131/17

Uchwały Rady | 07 grudnia 2017 13:52

W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wiśniewo z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXX/131/17 »

Uchwała Nr XXX/130/17

Uchwały Rady | 07 grudnia 2017 13:50

W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXX/130/17 »

Uchwała Nr XXX/129/17

Uchwały Rady | 07 grudnia 2017 13:44

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2017.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXX/129/17 »

Uchwała Nr XXX/128/17

Uchwały Rady | 07 grudnia 2017 13:41

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXX/128/17 »

Zarządzenie Nr 39/17

Zarządzenia | 07 grudnia 2017 13:36

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2017.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 39/17 »

Realizacja: IDcom.pl