Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wiśniewo
https://bip.ugwisniewo.pl

Osoby

Elżbieta Kaszuba

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie majatkowe za 2010 rok [doc, 166 KB]
Oświadczenie majatkowe za 2011 rok [doc, 186 KB]
Oświadczenia majątkowe za 2012 r. [pdf, 256.69 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. [pdf, 269.41 KB]

Funkcje:

Rada Gminy
Radna
Komisja Planowania, Przemysłu, Handlu, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów
Przewodniczący (2006 - 2010)
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Członek Komisji (2006 - 2010)