Aktualności

Wybierz rok

Raport o stanie gminy za 2019

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, co roku do 31 maja Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk,

Życzenia

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. W gronie najbliższych osób, w miłości, radości i ciepłej atmosferze. Sukcesów w pracy i wytrwałości w realizacji plan&o

Aplikacja mobilna My Local News

Urząd Gminy w Wiśniewie uruchamia usługę komunikatów na telefony komórkowe (smartfony). Aby można było odbierać komunikaty proszę o pobranie i zainstalowanie na telefonach darmowej aplikacji My Local News ( zgodnie z instrukcją instalacji w załączniku)

Odbiór azbestu

Uwaga !!! Urząd Gminy w Wiśniewie w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” informuje o możliwości bezpłatnego odbioru eternitu. Osoby

Bądź widoczny na drodze

Materiały Promujące widoczność na drodze.

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stare Kosiny w drodze bezprzetargowej.