Urząd Gminy Wiśniewo

Uchwały Rady zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XVI/74/16

Uchwały Rady

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVI/74/16 »

Uchwała Nr XVI/73/16

Uchwały Rady

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVI/73/16 »

Uchwała Nr XVI/72/16

Uchwały Rady

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVI/72/16 »

Uchwała Nr XVI/71/16

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVI/71/16 »

Uchwała Nr XVI/70/16

Uchwały Rady

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniewo na rok 2016".

czytaj więcej o Uchwała Nr XVI/70/16 »

Uchwała Nr XV/69/16

Uchwały Rady

W sprawie określenia kryteriów naboru dzieci do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz kandydatów na uczniów klas pierwszych szkół podstawowych gimnazjow, dla których organem prowadzącym jest Gmina...

czytaj więcej o Uchwała Nr XV/69/16 »

Uchwała Nr XV/68/16

Uchwały Rady

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok budżetowy 2017 środkow stanowiących fundusz sołecki.

czytaj więcej o Uchwała Nr XV/68/16 »

Uchwała Nr XV/67/16

Uchwały Rady

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 rok.

czytaj więcej o Uchwała Nr XV/67/16 »

Uchwała Nr XV/66/16

Uchwały Rady

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

czytaj więcej o Uchwała Nr XV/66/16 »

Uchwała Nr XIV/65/15

Uchwały Rady

W sprawie wyrażenia woli realizacji i przystąpienia Gminy Wiśniewo jako partnera do realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej o Uchwała Nr XIV/65/15 »

Realizacja: IDcom.pl