Urząd Gminy Wiśniewo

Zarządzenia zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie Nr 10/16

Zarządzenia

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 10/16 »

Zarządzenie Nr 9/16

Zarządzenia

W sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2015.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 9/16 »

Zarządzenie Nr 8/16

Zarządzenia

Zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz zasad uzgadniania zjazdów z dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 8/16 »

Zarządzenie Nr 7/16

Zarządzenia

W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wiśniewie.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 7/16 »

Zarządzenie Nr 6/16

Zarządzenia

W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 6/16 »

Zarządzenie Nr 5/16

Zarządzenia

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 5/16 »

Zarządzenie Nr 4/16

Zarządzenia

W sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy w Wiśniewie .

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 4/16 »

Zarządzenie Nr 3/16

Zarządzenia

W sprawie regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 3/16 »

Zarządzenie Nr 2/16

Zarządzenia

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 2/16 »

Zarządzenie Nr 1/16

Zarządzenia

W sprawie: ustalenia kosztu jednostkowego 1 godziny świadczonych Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 01 stycznia 2016 r.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 1/16 »

Realizacja: IDcom.pl