Urząd Gminy Wiśniewo

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie

Komunikaty

Wójt Gminy w Wiśniewie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

czytaj więcej o Obwieszczenie »

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - budowa drogi gminnej w Starej Otoczni

Komunikaty

Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia od km 0-107,00 do km 1-387,00 gm....

czytaj więcej o Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - budowa drogi gminnej w Starej Otoczni »

Postanowienie

Komunikaty

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia od km 0-107,00 do km 1-387,00 gm. Wiśniewo.

czytaj więcej o Postanowienie »

Przebudowa drogi w Starej Otoczni

Komunikaty

Prośba o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

czytaj więcej o Przebudowa drogi w Starej Otoczni »

Uzupełnienie raportu - Podkrajewo

Komunikaty

Urząd Gminy w Wiśniewie przesyła uzupełnienie raportu ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 7 kurników do ściółkowego chowu drobiu-brojlera kurzego w miejscowości Podkrajewo.

czytaj więcej o Uzupełnienie raportu - Podkrajewo »

Wybór najlepszej oferty

Komunikaty

Wybrano najlepsza ofertę na odbiór odpadów komunalnych w UG Wiśniewo.

czytaj więcej o Wybór najlepszej oferty »

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie

Komunikaty

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie zawiadamia społęczeństwo, że w dniu 24 lutego 2015 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję znak: SKO/I/V/70/2015,...

czytaj więcej o Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie »

Realizacja: IDcom.pl