Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wiśniewo
http://bip.ugwisniewo.pl

Statystyki

Dane główne 245247
Organy: Rada Gminy 97637
Organy: Wójt 90220
Osoby: 62236
Rejestr zmian 34961
Statystyka 20603
Stanowiska 16888
Dane główne 7640
Redakcja biuletynu 6177
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie 5889
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 5830
Jednostki podległe: Oświata 5321
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 5309
Oferty inwestycyjne: Strefa gospodarcza"7" 4749
Komunikaty: Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego przydomowych oczyszczalni 4609
Przetargi: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 4565
Komunikaty: Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4525
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4450
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY 4304
Przetargi: Konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich... 4290
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4276
Komunikaty: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT 4203
Przetargi: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo 4200
Przetargi: Przebudowa chodników położonych w miejscowościach: Kosiny Kapiczne,... 4188
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO 4156
Komunikaty: Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą 4059
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie 4026
Komunikaty: Stworzenie gminnej szkółki językowej z nowatorskimi, dostosowanymi do... 3941
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3923
Przetargi: WÓJT GMINY WIŚNIEWO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 3895
Komunikaty: Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego... 3854
Przetargi: Przebudowa chodników przy drodze w miejscowościach: Wiśniewko, Wojnówka,... 3507
Komunikaty: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 341/2/08 3489
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY 3409
Jednostki podległe: Instytucje kultury 3406
Komunikaty: Komunikat Wójta Gminy Wiśniewo 3331
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 3212
Komunikaty: OGŁOSZENIE 3198
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 3197
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3192
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 2994
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2972
Komunikaty: O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań... 2919
Przetargi: Wywóz odpadów i nieczystości stałych z terenu gminy Wiśniewo 2915
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 2894
Zakładki: Skrzynka Podawcza 2867
Przetargi: Przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej... 2863
Aktualności: Kalendarz imprez sportowych LZS w Gminie Wisniewo w 2005 roku 2852
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach 2851