Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wiśniewo
http://bip.ugwisniewo.pl

Statystyki

Dane główne 255272
Organy: Rada Gminy 101672
Organy: Wójt 94272
Osoby: 62236
Rejestr zmian 38495
Statystyka 22011
Stanowiska 17266
Dane główne 7640
Redakcja biuletynu 6315
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie 6069
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 5933
Jednostki podległe: Oświata 5427
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 5408
Oferty inwestycyjne: Strefa gospodarcza"7" 4764
Komunikaty: Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego przydomowych oczyszczalni 4622
Przetargi: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 4576
Komunikaty: Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4546
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4469
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY 4325
Przetargi: Konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich... 4310
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4290
Komunikaty: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT 4223
Przetargi: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo 4217
Przetargi: Przebudowa chodników położonych w miejscowościach: Kosiny Kapiczne,... 4206
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO 4172
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie 4140
Komunikaty: Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą 4080
Komunikaty: Stworzenie gminnej szkółki językowej z nowatorskimi, dostosowanymi do... 3954
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3939
Przetargi: WÓJT GMINY WIŚNIEWO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 3912
Komunikaty: Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego... 3876
Przetargi: Przebudowa chodników przy drodze w miejscowościach: Wiśniewko, Wojnówka,... 3533
Komunikaty: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 341/2/08 3525
Jednostki podległe: Instytucje kultury 3483
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY 3422
Komunikaty: Komunikat Wójta Gminy Wiśniewo 3351
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 3271
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 3261
Komunikaty: OGŁOSZENIE 3229
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3207
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 3042
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2984
Komunikaty: O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań... 2952
Zakładki: Skrzynka Podawcza 2948
Przetargi: Wywóz odpadów i nieczystości stałych z terenu gminy Wiśniewo 2947
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 2937
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach 2901
Oświadczenia majątkowe: rok 2003 2901
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 2885