Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wiśniewo
http://bip.ugwisniewo.pl

Stanowiska

Zbigniew Kleniewski

Wójt Gminy

Małgorzata Drążek

Skarbnik Gminy

Iwona Rejniak

Sekretarz Gminy

Agnieszka Sobotka

Kierownik USC

Stanisław Bańczyk

Komendant Straży Gminnej

Grażyna Przetakowska

Inspektor d/s ewidencji działalności gospodarczej

Anna Kieczmer

Inspektor d/s wymiaru podatku i opłat

Anna Żakiewicz

Inspektor d/s kadrowo-organizacyjnych

Wojciech Szcześniak

Inspektor d/s wojskowych, obronnych i informacji niejawnych

Stanisława Kwiatkowska

Inspektor d/s budownictwa, geodezji i gospodarki gruntami

Katarzyna Woźniak

Inspektor ds księgowości

Beata Michalska

Główna księgowa GOPS

Mariola Dworecka

Inspektor ds rolnictwa i ochrony srodowiska

Piotr Ronkiewicz

Starszy Informatyk

Agnieszka Milewska

Inspektor ds.księgowości budżetowej

Grażyna Grędzińska

Inspektor ds. administracyjno- samorządowych

Izabela Mazurek

Inspektor ds ksiegowości podatkowej

Małgorzata Róża Rejniak

Inspektor ds list płac

Dariusz Zgiep

Podinspektor ds. budownictwa, geodezji i gospodarki gruntami

Agnieszka Arent

Referent ds. księgowości oświatowej

Jacek Tyszka

Kierownik GOPS

Marek Chlastosz

Pełnomocnik Wójta ds oświaty