Urząd Gminy Wiśniewo

Rejestr zmian

11 września 2017 12:42 (Iwona Perka) Budownictwo i gospodarka gruntami: Zajęcie pasa drogowego: Dodanie załącznika [bgk4.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 12:14 (Iwona Perka) Budownictwo i gospodarka gruntami: Zajęcie pasa drogowego: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 12:13 (Iwona Perka) Budownictwo i gospodarka gruntami: Lokalizacja zjazdu w pasie drogowym: Dodanie załącznika [wniosekowydaniezezwolenianalokalizacjeprzebudowezjazdu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 12:13 (Iwona Perka) Budownictwo i gospodarka gruntami: Lokalizacja zjazdu w pasie drogowym: Dodanie załącznika [bgk3.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 12:00 (Iwona Perka) Budownictwo i gospodarka gruntami: Lokalizacja zjazdu w pasie drogowym: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 11:59 (Iwona Perka) Budownictwo i gospodarka gruntami: Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym: Dodanie załącznika [wniosekowydaniezezwolenianalokalizacjewpasiedrogowymdrogiwewnetrznej. doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 11:58 (Iwona Perka) Budownictwo i gospodarka gruntami: Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym: Dodanie załącznika [bgk1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 11:57 (Iwona Perka) Budownictwo i gospodarka gruntami: Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 10:36 (Iwona Perka) Budownictwo i gospodarka gruntami: Nadanie numeru porządkowego budynku: Dodanie załącznika [wniosekonadanienrporzadkowego.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 10:36 (Iwona Perka) Budownictwo i gospodarka gruntami: Nadanie numeru porządkowego budynku: Dodanie załącznika [bgk2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 10:35 (Iwona Perka) Budownictwo i gospodarka gruntami: Nadanie numeru porządkowego budynku: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 10:12 (Iwona Perka) Rolnictwo i ochrona środowiska: Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 10:12 (Iwona Perka) Rolnictwo i ochrona środowiska: Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport...: Dodanie załącznika [os1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 10:11 (Iwona Perka) Rolnictwo i ochrona środowiska: Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport...: Usunięcie załącznika [os1.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 10:54 (Piotr Ronkiewicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 29/17: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_29.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 10:54 (Piotr Ronkiewicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 29/17: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 10:51 (Piotr Ronkiewicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 28/17: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_28.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 10:49 (Piotr Ronkiewicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 28/17: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 10:48 (Piotr Ronkiewicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 27/17: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_27.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 10:47 (Piotr Ronkiewicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 27/17: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 10:46 (Piotr Ronkiewicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 26/17: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_26.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 10:45 (Piotr Ronkiewicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 26/17: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 10:44 (Piotr Ronkiewicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 25/17: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 10:19 (Iwona Perka) Rolnictwo i ochrona środowiska: Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport...: Dodanie załącznika [formularz_wniosku__nieczystosci_ciekle.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 10:18 (Iwona Perka) Rolnictwo i ochrona środowiska: Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport...: Dodanie załącznika [os1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2017 08:00 (Piotr Ronkiewicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 12/17: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_12.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2017 07:59 (Piotr Ronkiewicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 12/17: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 13:07 (Iwona Perka) Rolnictwo i ochrona środowiska: Wycinka drzew: Dodanie załącznika [wniosekowycinkedrzewa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 13:06 (Iwona Perka) Rolnictwo i ochrona środowiska: Wycinka drzew: Dodanie załącznika [wycinka_drzew_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 13:06 (Iwona Perka) Rolnictwo i ochrona środowiska: Wycinka drzew: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 12:48 (Iwona Perka) Ewidencja Działalności gospodarczej: Wpis do CEIDG: Dodanie załącznika [karta_informacyjna_edg.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 12:47 (Iwona Perka) Ewidencja Działalności gospodarczej: Wpis do CEIDG: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 10:59 (Iwona Perka) Urząd Stanu Cywilnego: Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego: Dodanie załącznika [wniosek_o_wydanie_aktu_stanu_cywilnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 10:59 (Iwona Perka) Urząd Stanu Cywilnego: Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego: Dodanie załącznika [wniosek_o_sporzadzenie_w_polskich_ksiegach_stanu_cywilnego_zagraniczn ego_aktu_urodzenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 10:58 (Iwona Perka) Urząd Stanu Cywilnego: Prostowanie i uzupełnianie danych w akcie stanu cywilnego: Dodanie załącznika [podanie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 10:57 (Iwona Perka) Urząd Stanu Cywilnego: Prostowanie i uzupełnianie danych w akcie stanu cywilnego: Dodanie załącznika [wniosek_o_sprostowanie_aktu_stanu_cywilnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2017 13:13 (Iwona Perka) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: Wydawanie zezwoleń na sprzadaż napojów alkoholowych: Dodanie załącznika [zawiadomienie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2017 13:13 (Iwona Perka) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: Wydawanie zezwoleń na sprzadaż napojów alkoholowych: Dodanie załącznika [podanie__jednorazowe_zezw.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2017 13:13 (Iwona Perka) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: Wydawanie zezwoleń na sprzadaż napojów alkoholowych: Dodanie załącznika [wniosek_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2017 13:11 (Iwona Perka) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: Wydawanie zezwoleń na sprzadaż napojów alkoholowych: Dodanie załącznika [fk1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2017 12:46 (Piotr Ronkiewicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 24/17: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_24.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2017 12:44 (Piotr Ronkiewicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 24/17: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2017 12:19 (Piotr Ronkiewicz) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za 2016 r..
05 września 2017 12:19 (Piotr Ronkiewicz) Osoby: Artur Ciesielski: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za 2016 r..
05 września 2017 12:18 (Piotr Ronkiewicz) Osoby: Artur Ciesielski: Dodanie osoby.
05 września 2017 12:16 (Piotr Ronkiewicz) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za 2016 r..
05 września 2017 12:16 (Piotr Ronkiewicz) Osoby: Radosław Zaborowski: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za 2016 r..
05 września 2017 12:11 (Piotr Ronkiewicz) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za 2016 r..
Ilość wyświetleń: 33743
Realizacja: IDcom-web.pl